Záverečný úsek pod Priečnym sedlom.
Album: Priečne sedlo
Rok: 2018/09
Popis: Záverečný úsek pod Priečnym sedlom.