Krátky úsek cesty od Téryho chaty po kameňoch v Spišskom (Prostrednom) plese.
Album: Priečne sedlo
Rok: 2018/09
Popis: Krátky úsek cesty od Téryho chaty po kameňoch v Spišskom (Prostrednom) plese.