Pohľad zo Streleckej veže na Sivé plesá pod Javorovým štítom.
Album: Priečne sedlo
Rok: 2018/09
Popis: Pohľad zo Streleckej veže na Sivé plesá pod Javorovým štítom.