Vodník zo Sivého plesa.
Album: Priečne sedlo
Rok: 2018/09
Popis: Vodník zo Sivého plesa.