vacval.com | vitajte

Vitajte na mojej stránke.
Volám sa Jozef Vacval a venujem sa vývoju webu, programovaniu a rôznym mojim online projektom. Okrem iného ešte aj turistike, ktorej je venovaná väčšia časť tejto stránky.
vacvalvacvalvacval
vacvalvacvalvacval
Nájdete tu viacero fotogalérií z mojich výletov a túr. Najviac z Vysokých Tatier a Álp, ale aj iných pohorí na Slovensku a v zahraničí. Fotky sa snažím aktualizovať a po každom výlete alebo túre pridať nejaké zaujímavé.
Nižšie uvádzam linky a popisy mojich projektov, ktorým sa v súčasnosti venujem. Aj keď to nie sú všetky projekty, nad ktorými trávim čas, ide o vlastné projekty, ktoré som vymyslel a založil. Dúfam, že postupne pridám aj ďalšie, pracujem na tom :-)
vacvalvacval
vacvalvacvalvacval
Ak by ste sa ma rozhodli náhodou kontaktovať, môžete tak urobiť prostredníctvom Facebooku alebo LinkedIn. Linky na profil sú uvedené vpravo hore. Prípadne na email infozavinacvacvalbodkacom.

Projekty

Faktúry online sú aplikácia primárne určená pre živnostníkov, malé a stredné spoločnosti, ktorá slúži na vystavovanie a evidovanie faktúr, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, cenových ponúk, dodacích listov a objednávok. Faktúry online vznikli v roku 2009 tak trochu náhodou. V tom čase, som potreboval vystaviť faktúru v novej zavedenej mene - EURO. Inštalovaný software, ktorý som vtedy používal však túto možnosť nepodporoval a tak som sa rozhodol zhotoviť formulár, ktorý po zadaní niekoľkých údajov vytvorí faktúru a uloží ju do PDF formátu. Neskôr som tento formulár na generovanie faktúr zovšeobecnil a umiestnil som ho na web s nádejou, že snáď pomôže aj niekomu inému s podobným problémom. Na stránku začalo chodiť čoraz viac návštevníkov a postupne som stránky vylepšoval a pridával novú funkcionalitu, aby som vyhovel požiadavkám návštevníkov a zároveň zachoval univerzálnosť. Dnes už návštevníkov Faktúr online možno počítať na desať tisíce, vývoj pokračuje a stále sa pokúšam vymýšľať novinky a vylepšenia.
Faktury web je česká verzia slovenských Faktúr online. Vznikla v roku 2014 ako kópia slovenského projektu, ale je to samostatný nezávislý projekt, keďže fakturácia na Slovensku nie je úplne totožná s fakturáciou v Českej republike. Webová aplikácia pôsobí na inom trhu a má "stratu" 5 rokov na Faktúry online. Napriek tomu vidno vo viacerých štatistických ukazovateľoch podobnosť a cestu k nej si hľadá čoraz viac používateľov. Za každý podnet k webom (či pozitívny alebo negatívny) som vďačný.
Rechnung web je nemecká verzia Faktúr online. Rechnung web vznikol v roku 2018 zo slovenskej a českej verzie ako samostatný projekt pre nemecký trh. Príslušné dokumenty sú prispôsobené pre nemeckého podniekateľa resp. spoločnosť. V Nemecku je v súčasnosti asi 3.5 milióna spoločností. Niektoré by si mohli nájsť cestu k Rechnung webu :-)
Tu uvádzam niekoľko podporných webov pre projekty Faktúry online a Fakturyweb. Ich cieľom je priviesť návštevníkov z danej podpornej stránky na hlavnú stránku projektu.