Album: Priečne sedlo
Rok: 2018/09
Popis: Video z túry.