Výhľad zo Streleckej veže.
Album: Priečne sedlo
Rok: 2018/09
Popis: Výhľad zo Streleckej veže.