Približne po 4 km cesta vyústí nad dolinou, kde sa dá prejsť okruh.
Album: Hveradalir
Rok: 2022/09
Popis:

Približne po 4 km cesta vyústí nad dolinou, kde sa dá prejsť okruh.