Geotermálna oblasť Hveradalir. Pohľad od miestneho parkoviska na vrch Mænir.
Album: Hveradalir
Rok: 2022/09
Popis:

Geotermálna oblasť Hveradalir. Pohľad od miestneho parkoviska na vrch Mænir.