Rieka Ásgarðsá má v tejto časti príjemnú teplotu.
Album: Hveradalir
Rok: 2022/09
Popis:

Rieka Ásgarðsá má v tejto časti príjemnú teplotu.