Pohľad na dolinu Hveradalir z opačnej strany.
Album: Hveradalir
Rok: 2022/09
Popis:

Pohľad na dolinu Hveradalir z opačnej strany.