Prvé pohľady zhora na geotermálnu oblasť.
Album: Hveradalir
Rok: 2022/09
Popis:

Prvé pohľady zhora na geotermálnu oblasť.