Obrovský vodopád
Album: Sedielko
Rok: 2016/06
Popis: Obrovský vodopád