Spod Pfinnovej kopy až po Téryho chatu sa spustil dážď
Album: Sedielko
Rok: 2016/06
Popis:

Spod Pfinnovej kopy až po Téryho chatu sa spustil dážď