Veľký Javorový štít, Malý Javorový štít, Veľká Javorová veža, Predná Javorová veža
Album: Sedielko
Rok: 2016/06
Popis: Veľký Javorový štít, Malý Javorový štít, Veľká Javorová veža, Predná Javorová veža