Belianské Tatry sa cestou Javorovou dolinou vzdiaľujú
Album: Sedielko
Rok: 2016/06
Popis: Belianské Tatry sa cestou Javorovou dolinou vzdiaľujú