Vodopád od Žabej Javorovej dolinky
Album: Sedielko
Rok: 2016/06
Popis:

Vodopád od Žabej Javorovej dolinky