Pohľad dole z vlastnej perspektívy.
Album: Baranie sedlo
Rok: 2018/09
Popis: Pohľad dole z vlastnej perspektívy.