Záverečný úsek na Baranie sedlo je istený lanami a reťazami.
Album: Baranie sedlo
Rok: 2018/09
Popis:

Záverečný úsek na Baranie sedlo je istený lanami a reťazami.