Čierne veže a Čierny štít.
Album: Baranie sedlo
Rok: 2018/09
Popis: Čierne veže a Čierny štít.