Čierne veže a Čierny štít.
Album: Baranie sedlo
Rok: 2018/09
Popis:

Čierne veže a Čierny štít.