Rebrík z iného uhla a pohľad do Veľkej Zmrzlej doliny
Album: Baranie sedlo
Rok: 2018/09
Popis: Rebrík z iného uhla a pohľad do Veľkej Zmrzlej doliny