Pyramídka na vrchole Þverfellshorn, kde sa nachádza skalnatá náhorná plošina.
Album: Þverfellshorn
Rok: 2022/09
Popis:

Pyramídka na vrchole Þverfellshorn, kde sa nachádza skalnatá náhorná plošina.