Obe cesty sa spoja pod vrcholom na mieste Steinn, čo znamená skala.
Album: Þverfellshorn
Rok: 2022/09
Popis:

Obe cesty sa spoja pod vrcholom na mieste Steinn, čo znamená skala.