Vrchol Þverfellshorn je vo výške približne 820 m.
Album: Þverfellshorn
Rok: 2022/09
Popis:

Vrchol Þverfellshorn je vo výške približne 820 m.