Pohľad pri výstupe na vrchol Gunnlaugsskarð v pohorí Esjan.
Album: Þverfellshorn
Rok: 2022/09
Popis:

Pohľad pri výstupe na vrchol Gunnlaugsskarð v pohorí Esjan.