Záverečný úsek pod Priečnym sedlom.
Album: Priečne sedlo
Rok: 2018/09
Popis:

Záverečný úsek pod Priečnym sedlom.