Na priečnom sedle sa zrazu vytvorila pomerne rušná premávka.
Album: Priečne sedlo
Rok: 2018/09
Popis:

Na priečnom sedle sa zrazu vytvorila pomerne rušná premávka.