Album: Priečne sedlo
Rok: 2018/09
Popis:

Video z túry.