Pohľad zo Streleckej veže na Sivé plesá pod Javorovým štítom.
Album: Priečne sedlo
Rok: 2018/09
Popis:

Pohľad zo Streleckej veže na Sivé plesá pod Javorovým štítom.