Album: Vršatské bradlá
Rok: 2020/04
Popis:

Vršatecké bradlá a Chmeľová. Video z túry.