Pohľad Vršatské bradlá od vrchu Chmeľová
Album: Vršatské bradlá
Rok: 2020/04
Popis:

Pohľad Vršatské bradlá od vrchu Chmeľová