Pohľad na vrch Chmeľová (925 m)
Album: Vršatské bradlá
Rok: 2020/04
Popis:

Pohľad na vrch Chmeľová (925 m)