Zbojnícka chata, Svišťový štít vľavo.
Album: Svišťový štít
Rok: 2022/08
Popis:

Zbojnícka chata, Svišťový štít vľavo.