Pohľad z vrcholu Svišťového štítu do Veľkej Studenej doliny.
Album: Svišťový štít
Rok: 2022/08
Popis:

Pohľad z vrcholu Svišťového štítu do Veľkej Studenej doliny.