Pohľad do Veľkej Studenej doliny zo Svišťového chrbáta ponad Pustými plesami.
Album: Svišťový štít
Rok: 2022/08
Popis:

Pohľad do Veľkej Studenej doliny zo Svišťového chrbáta ponad Pustými plesami.