Začiatok označenia cesty z dediny Gleißenfeld.
Album: via ferrata Pittentaler
Rok: 2019/08
Popis:

Začiatok označenia cesty z dediny Gleißenfeld.