Záver ferraty a výhľad na Schneeberg a Rax alpen.
Album: via ferrata Pittentaler
Rok: 2019/08
Popis:

Záver ferraty a výhľad na Schneeberg a Rax alpen.