Pohľad na zrúcaninu hradu a skalu Türkensturz, cieľ cesty.
Album: via ferrata Pittentaler
Rok: 2019/08
Popis:

Pohľad na zrúcaninu hradu a skalu Türkensturz, cieľ cesty.