Výhľadu z Friesenberghaus občas zacláňa príbor. Výhľad na najvyšší vrch Zillertalských Álp - Hochfeiler (nad vidličkami).
Album: Petersköpfl
Rok: 2021/07
Popis:

Výhľadu z Friesenberghaus občas zacláňa príbor. Výhľad na najvyšší vrch Zillertalských Álp - Hochfeiler (nad vidličkami).