Približne po hodine cesty sa objaví vrch Hoher Riffler aj s Petersköpflom napravo.
Album: Petersköpfl
Rok: 2021/07
Popis:

Približne po hodine cesty sa objaví vrch Hoher Riffler aj s Petersköpflom napravo.