Pohľad späť na štíty. Vyjvyššie sú Hochfeiler a Hochferner.
Album: Petersköpfl
Rok: 2021/07
Popis:

Pohľad späť na štíty. Vyjvyššie sú Hochfeiler a Hochferner.