Salzburg, pevnosť Hohensalzburg a vrch Untersberg.
Album: Salzburg
Dátum: 2014/05
Popis:

Salzburg, pevnosť Hohensalzburg a vrch Untersberg.