Salzburg

Salzburg Rakúsko Rakúsko

Salzburg, pevnosť Hohensalzburg a vrch Untersberg.
Rieka Salzach a pohľad na historické centrum.
Rieka Salzach a centrum v noci.
Nočný pohľad na historické centrum.
Mirabellgarten
Centrum Salzburgu od kláštora Kapuzinerkloster.
Kategrála Dom zu Salzburg, svätého Ruperta a Virgila.
Hohensalzburg a Untersberg.
Vianočné trhy 2018