Nočný pohľad na historické centrum.
Album: Salzburg
Dátum: 2013/09
Popis:

Nočný pohľad na historické centrum.