Nočný pohľad na historické centrum.
Album: Salzburg
Dátum: 2013/09
Popis: Nočný pohľad na historické centrum.