Domy v Bryggene zo zadnej strany.
Album: Bergen
Dátum: 2019/05
Popis:

Domy v Bryggene zo zadnej strany.