Rybie trhy v Bergene z vyhliadky Fløyen.
Album: Bergen
Dátum: 2019/05
Popis:

Rybie trhy v Bergene z vyhliadky Fløyen.