Ole Bull, nórsky huslista a skladateľ.
Album: Bergen
Dátum: 2019/05
Popis: Ole Bull, nórsky huslista a skladateľ.