Pohľad na cestu späť a široké okolie
Album: Hohe Veitsch
Rok: 2018/07
Popis: Pohľad na cestu späť a široké okolie