Kríž na vrchole Hohe Veitsch
Album: Hohe Veitsch
Rok: 2018/07
Popis: Kríž na vrchole Hohe Veitsch