Cesta na Hohe Veitsch začína popri kravských pastvinách
Album: Hohe Veitsch
Rok: 2018/07
Popis: Cesta na Hohe Veitsch začína popri kravských pastvinách